28 Ιουνίου 2015

Έλλη, να ένας ήλιος

Η συμμετοχή μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Λάρισας στον μαθητικό διαγωνισμό ται­νι­ών μι­κρού μήκους «Ένας πλανήτης, μια ευκαιρία» (2012-13)

Μπορεί η δημιουργία να φέρει τον ήλιο στο σχολείο; Γίνεται να μαθαίνουμε πρακτικά, χρή­σι­μα πράγματα; Να κινείται λίγο το μυαλό, ρε παιδί μου! Μήπως η σκέψη είναι εκτός ύ­λης; Μή­πως η ουσία της γνώσης βρίσκεται στον τρόπο που μαθαίνουμε και όχι στην πο­σό­τη­τα; Στη χα­ρά; Μήπως χρειαζόμαστε περισσότερους δραστήριους και α­νοι­χτό­μυα­λους εκ­παι­δευ­τι­κούς;ΠΗΓΗ: symvstathmos.wordpress.com (19.04.2015)

21 Ιουνίου 2015

Μαρκαδόρος

Από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)


20 Ιουνίου 2015

Κατ’ οίκον εργασίες

Οι κατ’ οίκον εργασίες είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πατήστε στην εικόνα και δείτε τις σχε­τι­κές ε­γκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας σε μια καλαίσθητη διαδραστική παρουσίαση:


Στο τέλος της παρουσίασης, με μπλε γράμματα στην περίληψη, γίνεται παραπομπή σε δύο πιο ε­ξει­δικευμένες παρουσιάσεις. Μπορείτε να τις δείτε απευθείας εδώ και εδώ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: mcsotos.wordpress.com (15.11.2012)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:
1ο μέρος: Πρώτη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (2003)
2ο μέρος: Δεύτερη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (2005)
3ο μέρος: Τρίτη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (2011)

13 Ιουνίου 2015

Τι κάνουμε γι’ αυτό;

Άσκηση στην Ιστορία της Γ΄ Δημοτικού


ΠΗΓΗ: symvstathmos.wordpress.com (11.06.2015) ● ΕΙΚΟΝΑ: e-mesara.gr