28 Ιουνίου 2015

Έλλη, να ένας ήλιος

Η συμμετοχή μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Λάρισας στον μαθητικό διαγωνισμό ται­νι­ών μι­κρού μήκους «Ένας πλανήτης, μια ευκαιρία» (2012-13)

Μπορεί η δημιουργία να φέρει τον ήλιο στο σχολείο; Γίνεται να μαθαίνουμε πρακτικά, χρή­σι­μα πράγματα; Να κινείται λίγο το μυαλό, ρε παιδί μου! Μήπως η σκέψη είναι εκτός ύ­λης; Μή­πως η ουσία της γνώσης βρίσκεται στον τρόπο που μαθαίνουμε και όχι στην πο­σό­τη­τα; Στη χα­ρά; Μήπως χρειαζόμαστε περισσότερους δραστήριους και α­νοι­χτό­μυα­λους εκ­παι­δευ­τι­κούς;ΠΗΓΗ: symvstathmos.wordpress.com (19.04.2015)

21 Ιουνίου 2015

Μαρκαδόρος

Από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)


20 Ιουνίου 2015

Κατ’ οίκον εργασίεςΠατήστε στους υπερσυνδέσμους και δείτε τις σχε­τι­κές ε­­γκυ­κλί­ους του Υπουργείου Παιδείας:
Πρώτη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (2003)
Δεύτερη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (2005)
Τρίτη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (2011)

ΕΙΚΟΝΑ: www.familylifestyle.net

13 Ιουνίου 2015

Τι κάνουμε γι’ αυτό;

Άσκηση στην Ιστορία της Γ΄ Δημοτικού


ΠΗΓΗ: symvstathmos.wordpress.com (11.06.2015) ● ΕΙΚΟΝΑ: e-mesara.gr